Offentlig innsyn

Offentlig postliste 

 Du finner postlisten her (åpner nytt vindu)

I april 2019 oppgraderte Rogaland fylkeskommune sin sak-/arkivløsning fra ESA til Elements. Du vil derfor finne postlister knyttet til begge systemer i en periode.

Korrespondanse fra 17. april 2019 og ett år tilbake i tid vil være tilgjengelig fra  den gamle postlisten.

Korrespondanse fra 23. april 2019 vil være tilgjengelig fra  denne postlisten

På grunn av fulltekstpublisering av offentlige dokumenter er det lagt inn en forsinkelse på 3 dager etter journalføring før publisering på postlisten. Det er mulig å bestille merinnsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet fra postlisten, men Rogaland fylkeskommune har besluttet at dokumenter knyttet til arkivdelene «elev», «klient» og alt knyttet til «sikker sone», ikke vil bli publisert på postlisten på internett.

Del denne artikkelen på: