PPT_banner

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er en hjelpetjeneste for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring.

Hva kan vi hjelpe med?

Vi kan hjelpe med fagvansker og emosjonelle vansker relatert til opplæringssituasjonen.

Dette kan for eksempel være:

  • Mistrivsel
  • Vansker i skolemiljø
  • Utfordringer med konsentrasjon
  • Lese-skrivevansker
  • Mobbing
  • Stress
  • Fravær

Hvordan gir vi hjelp?

Vanligvis prøver vi å løse problemene ved at vi snakker sammen. Andre ganger kan vi finne løsninger sammen med skolen eller med instanser som ligger utenfor skolen - eks NAV, barnevern, skolehelsetjeneste, fastlege osv.  Du bestemmer om du ønsker å involvere flere mennesker i dine problemer.

Alle ansatte i PPT har taushetsplikt. Du må gi oss tillatelse før vi kan gå til andre med dine vansker.

Hvordan få hjelp?

Henvisning til oss ordnes vanligvis gjennom rådgiverne på skolen, hvor henvisningsskjema fylles ut sammen med deg. Du kan også selv ta direkte kontakt, ringe eller skrive til oss.

Henvisningsskjema til PPT (word)

Forespørsel om tjenester på systemnivå fra PPT for videregående skole (word)

Sentralbord Stavanger
51 92 17 00

Sentralbord Haugesund
51 92 17 40

Les mer >

Les mer om PP-tjenestens tilbud til ulike grupper.

Les mer >