Mobbeombud

Ellen Fjermestad er mobbeombud for elever og lærlinger i videregående opplæring i Rogaland. Mobbeombudet skal bidra til at alle elever og lærlinger opplever et godt læringsmiljø uten mobbing og trakassering.

Mobbeombudet har blant annet i oppgave å:

  • Snakke med elever, foresatte og andre som trenger råd og veiledning
  • Være elev/lærlingen og foreldrenes talerør i mobbesaker som har låst seg
  • Formidle kunnskap og informasjon om elevenes rett til et godt psykososialt miljø, jfr Opplæringslovens §9A (lim inn lenke)
  • Ha ulike kurs og foredrag til elever, lærlinger og ansatte i skoler og bedrifter
  • Samarbeide med ulike organisasjoner og støttefunksjoner som jobber inn mot elever og lærlinger
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson