Elev- og lærlingombudet i Rogaland

Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombudet skal sikre elever og lærlinger mot urettferdig behandling. Ombudet skal informere og veilede om rettigheter og plikter, og bistår i enkeltsaker ved behov.

Ombudet har en uavhengig stilling i fylkeskommunen, uten tilknytning til de andre avdelingene eller skolene. Ombudet sitter under fylkesrådmannen og rapporterer til fylkestinget.

Ansvarsområde

Elevombudet skal ivareta interessene til elever og lærlinger som er i gang med videregående opplæring i Rogaland. Det betyr blant annet:

  • Kurse elevråd og andre elever
  • Ta opp større og prinsippielle saker med politikerne og administrasjonen
  • Ta opp saker på vegne av enkeltpersoner, klasser, elevråd eller skoler.
  • Det er fritt frem for alle involverte å kontakte ombudet (elever, lærlinger, foresatte, skoleansatte, lærlingansvarlige osv).

Taushetsplikt

Ombudet har taushetsplikt og saker blir ikke tatt opp videre uten samtykke. Du kan kontakte ombudet for å diskutere alt som har med skolehverdagen din å gjøre - helt uforpliktende.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson