Karrieresenter

Karrieresenter Rogaland

Våre tilbud om karriereveiledning er gratis, og vi har taushetsplikt.

Dersom du er elev i ungdomsskolen eller i videregående skole skal du benytte deg av den karriereveiledningstjenesten (YOU) rådgiverne ved skolen din gir. Studenter ved høyskoler og universiteter bes kontakte sin studieveileder for karriereveiledning.

Dersom du er deltaker i et NAV-tiltak skal du benytte deg av karriereveiledningen som tiltaksarrangøren gir

Vi har åpent for timebestilling mellom kl 0800 - 1530 på våre kontorer  Bestill time her

Ønsker du en drop in-time? Vi har dette ut på kontoret vårt på Bryne hver torsdag 9-11. Stikk innom i 7.etasje i Forum Jæren

Karriereveiledning er et tilbud til deg som ønsker hjelp til

 • hvordan du kan fullføre videregående opplæring
 • å finne informasjon om ulike veier til fagbrev/svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse
 • å finne en vei tilbake til arbeidslivet
 • å kartlegge dine interesser og muligheter i valg av yrke/utdanning.

 Etter anbefalinger fra partnerskapet vårt (NHO, LO, NAV og KS) prioriterer vi veiledning til deg mellom 19 - 30 år som:

 • ikke har fullført videregående opplæring
 • har falt ut av arbeidslivet og er under oppfølging av NAV
 • er minoritetsspråklig flyktning - vi anbefaler norskkunnskaper tilsvarende B1 for å få nytte av veiledningen  

Du vil få hjelp til å tenke gjennom dine interesser, ferdigheter og finne ut hva som virker motiverende for deg. Målet for samtalen er å bli bevisst på egen kompetanse og for å se dine muligheter som finnes i utdanningssystemet og i arbeidslivet. Vi kan bruke ulike kartleggingsverktøy i vår karriereveiledning sammen med deg.

Når vi har kapasitet til det, kan vi også tilby veiledning til deg som

 • er over 30 år og hører inn i våre prioriterte områder (over)
 • trenger hjelp med cv og søknad
 • tenker på å skifte jobb
 • ønsker videre utdanning

Les mer og bestill veiledning her   

Det er i perioder stor pågang ved enkelte av våre kontorer, du må da forvente noe ventetid.

Velkommen til oss på Karrieresenter Rogaland!

Kompetansesenter for yrkesrådgivning

Karrieresenter Rogaland er også kompetansesenter for yrkesrådgivning og karriereveiledning i grunnopplæringen, vi arrangerer derfor fagsamlinger to ganger i året, for alle YOU-rådgivere i ungdomsskoler og videregående skoler. I tillegg arrangerer vi og deltar på ulike nettverkssamlinger. Vi arrangerer også kurs for veiledere i ulike virksomheter. 

 Nettsiden til skole og arbeidsliv.  

Mer om oss og arbeidet vårt i 

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål

Les mer >

Finner du ikke det du leter etter?

Da kan kanskje disse stedene hjelpe deg

Les mer >

Om jobb, cv og jobbsøknad.

Lenker til andre informasjonssider

Les mer >

På vår Facebook-side vil vi komme med oppdatert informasjon om utdanning, yrker og karriere. Følg oss her:  Karrieresenter Rogaland Facebook

Les mer >