elever_yrkesfag_banner

Fagopplæring

Fagopplæring er yrkesutdanning på videregående nivå som fører fram til fag- eller svennebrev, og er en del av den norske skolen. Rogaland fylkeskommune ved Seksjon for fag- og yrkesopplæring administrerer fagopplæringen i Rogaland. Seksjon for fag- yrkesopplæring er en avdeling under opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Seksjon for fag- og yrkesopplæring har i oppgave å kvalitetssikre opplæring i bedrift i Rogaland. Våre arbeidsoppgaver er bl.a.:

  • Formidling av læreplasser
  • Godkjenning av opplæringskontor, lærebedrifter og lærekontrakter
  • Oppfølging av lærlinger og lærekandidater
  • Kurs for instruktører, faglige ledere og prøvenemnder
  • Godkjenning av oppmelding til fag-, kompetanse og svenneprøver for lærlinger, praksiskandidater og lærekandidater
  • Utbetaling av tilskudd til lærebedrifter

 Besøk vår Facebook-side

Se også

Telefon Stavanger:           
51 51 67 50

Telefon Haugesund:           
51 92 25 00

E-post: fagopplaering@rogfk.no

Postadresser:
Postboks 130       
4001 Stavanger

Postboks 4084      
5506 Haugesund

Besøksadresser: 
Arkitekt Eckhoffsgate 1      
4010 Stavanger

Karmsundgata 51     
5531 Haugesund

Les mer >
Vedlegg