Yrkesfaglig fordypning YFF

Vurdering av Yrkesfaglig fordypning (YFF) på bakgrunn av praksis

Dersom du ikke får tilbud om videregående opplæring for voksne og oppfyller kravene til Yrkesfaglig fordypning (YFF) på Vg1 og/eller Vg2, kan du søke om å få vurdert YFF i hht. privatistreglementet. Vurderingen blir foretatt på bakgrunn av dokumentert praksis. Det stilles følgende krav til innhold og omfang:

Innhold: 
Du må dokumentere praksis i et relevant lærefag i Vg3.

Omfang:
Vg1: For å dekke timetallet i YFF må privatister dokumentere 210 timer praksis i et relevant lærefag i Vg3.
Vg2: For å dekke timetallet i YFF må privatister dokumentere 316 timer praksis i et relevant lærefag i Vg3.

Slik går du fram for å søke om vurdering av YFF:

  1. Søk elektronisk på www.vigo.no, velg alternativet «Søknad for voksne/realkompetanse». Der finner du også en søkeveiledning. 
  2. Skriv følgende inn i kommentarfeltet helt på slutten av søknaden: Gjelder vurdering av YFF. I tillegg skriver du hvilket utdanningsprogram/programområde vurderingen gjelder. 
  3. Dokumentasjon på relevant praksis sendes til den adressen som står oppgitt i søknaden.
  4. Du vil motta en faktura. Når faktura er betalt vil du få tilsendt resultatet av vurderingen.

Pris for vurdering av YFF i 2019:  Kr 1.114,-

Del denne artikkelen på: