Voksenrett

Kunnskap + mot = en ny start

Fra og med det året du fyller 25 år kan du ha rett til gratis videregående opplæring hvis du:

  • har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende med minimum 5 år engelskopplæring
  • ikke har fullført videregående opplæring i Norge eller
  • har utdanning fra andre land som ikke godkjennes som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge
  • har lovlig opphold i Norge

Videregående opplæring som fører frem til:

  • Studiekompetanse (kompetanse for å søke høyskoler og universitet)
  • Fag- eller svennebrev
  • Yrkeskompetanse (fag med 3 år i skole, for eksempel apotektekniker eller gartner)

Hvis du har gjennomført ovennevnte opplæring men ikke bestått i et eller flere fag, har du ikke rett til videregående opplæring.

Hvis du ønsker å benytte deg av retten til videregående opplæring for voksne, må du søke Rogaland fylkeskommune. Hvis du får voksenrett dekker vi utgiftene til realkompetansevurdering, opplæring og lærebøker. Du vil også få anledning til å kjøpe rimelig PC til bruk i opplæringen. Utgifter til materiell og reise må du dekke selv.

NB! Voksenopplæringen i Rogaland fylkeskommune melder deg på nødvendig opplæring. Du må ikke melde deg på kurs selv. Gjør du det, må du betale opplæringen selv.

Hvis du ikke har rett til videregående opplæring for voksne:

Karrieresenteret i Rogaland Fylkeskommune gir tilbud om gratis veiledning til voksne uten rett til videregående opplæring:   Bestill time til samtale

Voksenopplæringen kan gi tilbud om realkompetansevurdering til voksne uten rett til videregående opplæring.  Se mer informasjon under overskriften Realkompetansevurdering.

Hvis du har avtale med NAV om å søke videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering må du opplyse om dette i notatfeltet på den elektroniske søknaden. 

Rett til videregående opplæring for voksne beskrives utfyllende i Opplæringslovens § 4A-3 på lovdata.no

Del denne artikkelen på: