Realkompetansevurdering

Gjelder kun voksne fra og med det året de fyller 25 år, med unntak av deltakere i fagbrev på jobb. Mer informasjon om fagbrev på jobb.

Realkompetansevurdering gjennomføres før du begynner på eventuell opplæring.

FÅ GODKJENT DET DU ALLEREDE KAN

Kompetanse du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte, utgjør din realkompetanse. Ved realkompetansevurdering kan du få godkjent fag du ikke har hatt opplæring i. 

Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget. Dersom du har rett til videregående opplæring for voksne får du tilbud om opplæring i fag som ikke blir godkjent.

For deltakere i fagbrev på jobb kan godkjent realkompetanse gi avkortning av kontraktstiden.

SLIK FUNGERER REALKOMPETANSEVURDERINGEN 

Realkompetansevurderingen gjennomføres av en fagkonsulent, og tar utgangspunkt i læreplanen for det aktuelle faget. Du blir stilt spørsmål knyttet til læreplanen, og må også være forberedt på å vise dine kunnskaper i praksis.

Samtalen med deg, og de praktiske og teoretiske ferdighetene du viser, gir fagkonsulenten innsikt i hva du kan og hvilke deler av læreplanen som kan godkjennes.

HVORDAN SØKE REALKOMPETANSEVURDERING?

Du må søke på  vigo.no for å bli realkompetansevurdert. Velg Søknad for voksne/ realkompetanse. I søknaden må du hake av for realkompetansevurdering. Har du inngå kontrakt om fagbrev på jobb, skriver du «Fagbrev på jobb» i kommentarfeltet.

Søknaden blir behandlet innen 3 uker etter at vi har mottatt nødvendig dokumentasjon.

ETTER REALKOMPETANSEVURDERING

Du får tilsendt vedtak med resultat av realkompetansevurderingen. For deltakere i fagbrev på jobb sendes kopi av vedtak til Seksjon for fag- og yrkesopplæring for beregning av kontraktstid.

KOSTNADER MED REALKOMPETANSEVURDERING

Hvis du får rett til videregående opplæring for voksne er realkompetansevurderingen gratis. Ta kontakt med din veileder ved voksenopplæringen for å bli henvist til fagkonsulent som foretar realkompetansevurderingen.

Hvis du ikke får rett til videregående opplæring for voksne kan du få tilbud om realkompetansevurdering mot betaling. Du får tilsendt faktura for realkompetansevurderingen, til den adressen du har oppgitt i søknaden. Når fakturaen er betalt vil du bli henvist til en fagkonsulent som foretar realkompetansevurderingen.

De som ikke er henvist fra NAV/kommune får kun tilbud om realkompetansevurdering i utvalgte programfag på Vg1 og Vg2-nivå.

Fra 1. juli 2019 er det faste priser på realkompetansevurdering.

TIPS: Forbered deg til realkompetansevurderingen ved å gå gjennom læreplan i faget. Læreplaner finner du på  Udir.no. Lærestoff i flere fag ligger tilgjengelig på  ndla.no

Del denne artikkelen på:

Informasjon om realkompetansevurdering til NAV

Les mer >