Opplæringstilbudet

Oversikt over opplæringstilbudet finner du på hjemmesidene til voksenopplæringssentrene og Nettskolen Rogaland:

Voksenopplæringssenteret ved Bryne vgs.

Voksenopplæringssenteret ved Karmsund vgs.

Voksenopplæringssenteret ved Stavanger offshore tekniske skole

Nettskolen Rogaland

Opplæring i ett fag foregår 1-2 dager i uken, og du kan ta flere fag samtidig. Du kan ta opplæringen på dagtid, kveldstid eller som nettundervisning.

Oppstart av opplæring

De som søker videregående opplæring for voksne innen 1. mars vil normalt kunne få tilbud om opplæring som starter i august/september. De som søker innen 1. september vil normalt kunne få tilbud om opplæring som starter i januar/februar.

Er det svært få påmeldte til et opplæringstilbud, vil det kunne ta lengre tid før opplæringen starter.

Del denne artikkelen på: