Ofte stilte spørsmål

Få svar på: 
Hvem kan få gratis videregående opplæring som voksen? Er det søknadsfrist for å søke voksenopplæring? Er videregående opplæring for voksne gratis? og mye mer

Hvem kan få gratis videregående opplæring som voksen?

Du kan ha rett til gratis videregående opplæring for voksne hvis du:

 • fyller 25 år eller er eldre det året du søker
 • har fullført norsk grunnskole eller
 • har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år og har engelskkunnskaper på nivå med norsk grunnskole
 • ikke har fullført videregående opplæring i Norge eller
 • ikke har utdanning fra andre land som godkjennes som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge
 • har lovlig opphold i Norge
Hvordan søker jeg, og når får jeg svar på søknaden?

Du søker elektronisk på vigo.no og velger alternativet «Søknad for voksne/realkompetanse».

For hjelp til søknad, se søkerveiledning

Du får skriftlig svar på søknaden ca. 3 uker etter at vi har mottatt nødvendig dokumentasjon.  

Er det søknadsfrist for å søke voksenopplæring?

Du kan søke videregående opplæring for voksne hele året. De som søker innen 1. mars, vil normalt kunne få tilbud om opplæring som starter i august/september. De som søker innen 1. september vil normalt kunne få tilbud om opplæring som starter i januar/februar.

Er videregående opplæring for voksne gratis?

Hvis du får voksenrett, påbyggingsrett eller får tilbud om opplæring i enkeltfag, så er opplæringen gratis. Du må selv betale utgifter til skolemateriell.

Kan jeg få tilbud om gratis videregående opplæring selv om jeg ikke har voksenrett?

Voksenopplæringen kan gi tilbud om gratis opplæring til voksne som har:

 • Fullført ordinær videregående opplæring, men ikke bestått. Tilbud om opplæring gjelder kun fag som ikke er bestått.
 • Gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år, men har mindre enn 5 år opplæring i engelsk, og har norskkunnskaper på B1 nivå. Tilbud om opplæring gjelder alle fag unntatt engelsk. Opplæringstilbud i engelsk kan en få når faget er bestått i grunnskolen.

Du må søke elektronisk på vigo.no  og velge alternativet «Søknad for voksne/realkompetanse» for å få tilbud om opplæring.

Hvilken dokumentasjon må jeg sende inn i forbindelse med søknad om voksenopplæring?

Dokumentasjon kan for eksempel være vitnemål fra grunnskolen eller kompetansebevis fra videregående skole.

For å lese mer om hvilken dokumentasjon du må sende inn i forbindelse med søknaden, se Slik søker du videregående opplæring for voksne   

Jeg har utdanning fra et annet land, hva skal jeg gjøre?

Alle dokumenter som ikke er utstedt i Norge, må være oversatt til norsk eller engelsk av godkjent oversetter. Rett kopi av originaldokumentene må alltid legges ved. 

A. Har du allmenn grunnopplæring fra utlandet?

Hvis opplæringen var kortere enn 9 år, tar du kontakt med kommunen du bor i og ber om realkompetansevurdering/opplæring i grunnskolefagene.

Hvis du har hatt opplæring i 9 år eller mer, men ikke har hatt minst 5 år opplæring i engelsk, tar du kontakt med kommunen du bor i og ber om realkompetansevurdering/ opplæring i engelsk.

B. Har du fullført videregående opplæring som gir yrkeskompetanse i andre land enn Norge?

Hvis du har fullført en yrkesfaglig utdanning som kan vurderes av et autorisasjonskontor eller NOKUT, må du søke om godkjenning og sende svar på søknaden til voksenopplæringen, se postadresse under.

Oversikt over yrkesutdanninger som godkjennes av et autorisasjonskontor, finner du her: Oversikt over lovregulerte yrker
Oversikt over yrkesutdanninger som godkjennes av NOKUT, finner du her: Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

C. Har du fullført videregående opplæring som gir studiekompetanse i andre land enn Norge?

Har du studiekompetanse fra utlandet sjekker du om denne kan godkjennes som norsk studiekompetanse hvis du dekker språkkravet i norsk og eventuelt engelsk. Sjekk her: Samordna opptak

Språkkravet i norsk og engelsk kan dekkes på flere måter. Se Krav til norsk og engelsk for informasjon om aktuelle prøver/tester.

Du må selv sørge for å ta prøve/test i norsk og eventuelt engelsk og sende resultat av disse til voksenopplæringen, se postadresse under. 

D. Har du høyere utdanning fra utlandet?

Hvis du har tatt deler av en høyere utdanning i utlandet, se pkt. C.

Har du fullført en høyere utdanning i utlandet, må du søke NOKUT om godkjenning av din utdanning. Svar fra NOKUT sender du til voksenopplæringen, se postadresse under.

All dokumentasjon sendes til:

Rogaland fylkeskommune v/Voksenopplæringen
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

Jeg mangler dokumentasjon på utdanning. Hva gjør jeg?

Hvis du ikke har tatt opplæring etter grunnskolen og mangler grunnskolevitnemålet, må du ta kontakt med den kommunen der du fullførte grunnskoleopplæringen.

Mangler du dokumentasjon på opplæring tatt etter grunnskolen, må du ta kontakt med den skolen du tok opplæring på.

Hvis du ikke klarer å skaffe dokumentasjon må du skrive det i søknaden, under «Andre opplysninger». Du vil da få tilsendt et skjema som du må fylle ut og sende tilbake til oss.

Jeg er over 25 år, men har ikke nok grunnskoleutdanning til å få voksenrett. Hva gjør jeg?

For å kunne få voksenrett må du ha fullført norsk grunnskole eller ha gjennomgått minimum 9 år allmenn grunnopplæring i utlandet. Du må ha engelskkunnskaper på nivå med norsk grunnskole.

Hvis du har hatt mindre enn 9 år grunnskoleopplæring og/eller mindre enn 5 år engelskopplæring, kan du ha rett til grunnskoleopplæring. Ta kontakt med din hjemkommune for å få mer informasjon om grunnskoletilbudet.

Hva menes med sluttkompetanse?

Sluttkompetanse i videregående opplæring er enten studiekompetanse, fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse (3 år i skole), for eksempel helsesekretær. Innen fag-/svennebrev kan du for eksempel søke sluttkompetanse som tømrer, salgsmedarbeider, barne- og ungdomsarbeider m.fl.

Det er viktig at du tenker gjennom hva du har lyst til å jobbe med, og hvilken sluttkompetanse du ønsker før du søker videregående opplæring for voksne.

Du kan finne informasjon om ulike utdanninger på vilbli.no og utdanning.no

Hvis du er usikker på hvilken sluttkompetanse du skal velge, kan du bestille gratis veiledning hos Karrieresenteret

Hvilken utdanning kan jeg velge?

Voksenopplæringen gir tilbud om opplæring som fører frem til:

 • Studiekompetanse (kompetanse for å søke høyskoler og universitet)
 • Fag- eller svennebrev (eksempel logistikkoperatør, kokk eller helsefagarbeider)
 • Yrkeskompetanse (fag med 3 år i skole, for eksempel helsesekretær)

Du kan finne informasjon om ulike utdanninger på vilbli.no og utdanning.no

Hvilken opplæring må jeg ha for å kunne ta fagbrev eller svennebrev?

Det er flere måter å ta fag-/svennebrev på. Får du tilbud om videregående opplæring for voksne, vil din veileder ved voksenopplæringen gi deg informasjon om de ulike veiene fram til fag-/svenneprøve. Du vil også få informasjon om hvilke fag du trenger opplæring i. Du må også ha arbeidspraksis og/eller læretid i faget for å kunne avlegge fag-/svenneprøve.

Du bestemmer selv hvordan og når du ønsker å ta fagene du trenger for å oppnå den sluttkompetansen du har valgt.

Hvilke fag tilbyr voksenopplæringen?

Rogaland fylkeskommune har 3 voksenopplæringssentre som tilbyr videregående opplæring for voksne. I tillegg tilbyr Nettskolen Rogaland opplæring i noen fag.

Oversikt over opplæringstilbudet finner du på hjemmesidene:

Voksenopplæringssenteret ved Bryne vgs.

Voksenopplæringssenteret ved Karmsund vgs.

Voksenopplæringssenteret ved Stavanger offshore tekniske skole

Nettskolen Rogaland

Kan jeg jobbe ved siden av opplæringen?

Ja, det er mulig å kombinere utdanning og arbeid. Undervisningen foregår 1-2 dager i uken, på dag- eller kveldstid. Noen fag kan vi også tilby på nett.

Timeplaner for de ulike opplæringstilbudene finner du her:

Voksenopplæringssenteret ved Bryne vgs.

Voksenopplæringssenteret ved Karmsund vgs.

Voksenopplæringssenteret ved Stavanger offshore tekniske skole

Nettskolen Rogaland

Jeg har lese- og skrivevansker. Har jeg krav på tilrettelagt undervisning?

Har du lese- og skrivevansker kan du få tilrettelagt undervisning og tilrettelegging ved prøver og eksamener. Eksempel på tilrettelegging er lydbøker, digitale hjelpeprogrammer samt utvidet tid på prøver og eksamener.

Har du dokumentasjon på at du har lese- og skrivevansker, leverer du denne til skolen du går på.

Har du mistanke om at du har lese- og skrivevansker må du gi beskjed til skolen eller din veileder ved voksenopplæringen.

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er kunnskap, erfaring og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. 

Hva er realkompetansevurdering?

Det er en vurdering av kompetansen din målt mot læreplanmålene i de fagene du trenger for å oppnå sluttkompetansen du har valgt.

Gjennom realkompetansevurderingen kan du få godkjent fag du ikke har hatt opplæring i. Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget.

Din veileder ved voksenopplæringen vil sammen med deg vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre en realkompetansevurdering.

Har du voksenrett, er realkompetansevurderingen gratis.

Hva er en praksiskandidat?

En praksiskandidat er en som tar fag-/svennebrev ved å dokumentere nok allsidig praksis fra yrket, og har bestått kravet til teori.

Har du erfaring fra et yrke, men er ufaglært kan denne ordningen være aktuell for deg.

Les mer om praksiskandidatordningen på Fagopplæringen sine nettsider

Jeg har søkt videregående opplæring for voksne og fått avslag på søknad. Hva kan jeg gjøre?

Du kan bestille gratis veiledning på Karrieresenteret.

Får jeg veiledning etter at jeg har søkt videregående opplæring for voksne?

I svaret du får når du har søkt videregående opplæring for voksne, se spørsmål 2, vil du få oppgitt navnet på din veileder. Ta kontakt med han/henne for å få veiledning.

Jeg finner ikke svar på det jeg lurer på.

Send en e-post til voksen@rogfk.no, så hjelper vi deg gjerne.

Del denne artikkelen på: