Slik søker du videregående opplæring for voksne

Du søker videregående opplæring for voksne elektronisk på nettstedet  www.vigo.no

De som søker innen 1. mars, vil normalt kunne få tilbud om opplæring som starter i august/september. De som søker innen 1. september vil normalt kunne få tilbud om opplæring som starter i januar/februar.

Det er viktig at du fyller ut opplysninger om utdanning og praksis så nøye som mulig.

Krav til dokumentasjon

Når den elektroniske søknaden er sendt, må du snarest mulig sende rett kopi av all nødvendig dokumentasjon til:

Rogaland fylkeskommune
V/Voksenopplæringen 
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

Kopi av dokumenter som sendes inn på e-post vil ikke bli vurdert.

Med rett kopi menes at dokumentet er stemplet og signert av en offentlig myndighet eller etat.

Hvilken dokumentasjon må sendes inn?

Utdanning som er registrert i vår database vises i søknaden din under Utdanning/Praksis. Har du mer utdanning enn dette, du registrer denne i søknaden og sende inn rett kopi av dokumentasjon på denne utdanningen. Følgende dokumentasjon sendes inn:

  • Kompetansebevis
  • Vitnemål (søkere som ikke har utdanning etter grunnskolen må sende kopi av grunnskolevitnemålet)
  • Fag-/svennebrev
  • Karakterutskrifter

Har du et annet morsmål enn norsk?

Har du utdanning fra andre land enn Norge?

Mangler du dokumentasjon på din utdanning?

Behandling av søknader om videregående opplæring for voksne

Søknaden vil bli behandlet innen 3 uker etter at vi har mottatt rett kopi av nødvendig dokumentasjon. Når søknaden er behandlet, vil du få tilbakemelding fra oss. Du får tildelt en veileder som melder deg på opplæringen du har behov for. Dette er en betingelse for at fylkeskommunen skal betale opplæringen.

Del denne artikkelen på:

For å få utbytte av opplæringen anbefaler vi at du har norskkunnskaper på B1-nivå, alle fire delene. 

Les mer >

Alle dokumenter som ikke er utstedt i Norge, må være oversatt til norsk eller engelsk av godkjent oversetter. Rett kopi av originaldokumentene må alltid legges ved. 

Les mer >

Hvis du mangler dokumentasjon på din utdanning, må du ta kontakt med det lærestedet/skolen der du tok utdanningen og be om duplikat av vitnemål/ kompetansebevis/ diplom. 

Les mer >