Hva vil du bli?

Videregående opplæring for voksne bygger på grunnskoleopplæringen. Voksenopplæringen gir tilbud om opplæring som fører frem til:

  • Studiekompetanse (kompetanse for å søke høyskoler og universitet)
  • Fag- eller svennebrev
  • Yrkeskompetanse (fag med 3 år i skole, for eksempel apotektekniker eller gartner)

Studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller. Noen studier har spesielle opptakskrav og krever dermed spesiell studiekompetanse. Voksenopplæringen tilbyr studiekompetanse etter 23/5 regelen. Les mer om dette på  samordnaopptak.no

Høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse?

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak til enkeltstudier på grunnlag av realkompetanse. Dersom studiet har spesielle opptakskrav, må også disse oppfylles. Hvert enkelt lærested bestemmer hva som gir realkompetanse til sine studier. Dette betyr at samme type studium kan ha forskjellige krav til realkompetanse ved ulike læresteder. En vurdering ved ett lærested gjelder ikke for opptak til andre læresteder. For å få informasjon om de konkrete kravene til realkompetanse, må du ta kontakt med hvert enkelt lærested. Les mer om dette på  samordnaopptak.no

Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Det finnes 9 ulike yrkesfaglige utdanningsprogram innen videregående opplæring, du kan oppnå forskjellige former for yrkeskompetanse. Her vil du finne mer informasjon om forskjellige yrker og utdanningsløp:

Yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev

Opplæring i de såkalte lærefagene fører fram til fag- eller svennebrev, etter bestått fag- eller svenneprøve.

Fag/- eller svennebrev - praksiskandidatordningen

Lang arbeidserfaring innenfor et yrke, kan etter Opplæringslovens § 3-5, gi mulighet for å avlegge fagprøve/svenneprøve i faget som praksiskandidat. Du finner mer informasjon om krav til teori og praksis i  Informasjonsskriv for praksiskandidater (PDF). Ta kontakt med seksjon for fagopplæring eller voksenopplæringen for å få mer informasjon om ulike veier fram til fag/eller svennebrev. Opplæring i de såkalte fagene med yrkeskompetanse i skole, fører frem til vitnemål i faget. For eksempel kan en helsesekretær oppnå yrkeskompetanse med vitnemål. Noen yrker kreves autorisasjon. Med vitnemål eller fagbrev kan du søke om å få autorisasjon.

Videre utdanning

Innenfor flere fagområder gir yrkeskompetanse deg grunnlag for videre utdanning. Det finnes ulike tilbud innen fagskoleutdanning, noen fag- eller svennebrev gir også grunnlag for å oppnå mesterbrev i faget.

Del denne artikkelen på: