Hva er karriereveiledning?

Karriereveiledning er et tilbud til deg som ønsker hjelp til å strukturere og planlegge din utdanning og yrkesvei. En karriereveiledningssamtale er en veiledningssamtale mellom én veisøker og én eller flere veiledere om valg av opplæring, utdanning og arbeid. Du kan få veiledning ved å møte opp ved et av kontorene våre, gjennom e-post eller telefon.

Vi hjelper deg! 

Mål for veiledningen er at du skal:

  • få økt bevissthet om egne kvalifikasjoner
  • få klargjort hva som er viktig når man skal velge yrke
  • få et realistisk syn på de mulighetene man har
  • klare å sette deg personlige mål
  • klare å sette planer ut i livet

Fokus er på deg og dine muligheter.

For at du skal kunne ta selvstendige og gjennomtenkte valg, vil vi blant annet kunne tilby interesse- og ferdighetskartlegging. Dette er gode hjelpemiddel når en skal reflektere rundt viktige spørsmål som gjelder utdanning og yrkesvalg.

 Bestill veiledning her

Del denne artikkelen på: