Fagskolen Rogaland

 Fagskolen Rogaland har tre studiesteder:

  • Stavanger offshore tekniske skole
  • Karmsund videregående skole
  • Møllehagen skolesenter

Stavanger offshore tekniske skole
Bygg og anlegg: Bygg, Anlegg og KEM
Elektro: Automatisering og Elkraft.
Petroleumsteknologi: Boring, Brønnservice, Petroleumsproduksjon og Havbunnsinstallasjoner.
TIP: Maskinteknikk.

Tilbudene innen KEM, Boring, Brønnservice, Petroleumsproduksjon og Havbunnsinstallasjoner er deltidstilbud, de øvrige er heltidstilbud.
Tilbudene innen Petroleumsteknologi er tilpasset offshorejobbing; 2 uker med samling på skolen etterfulgt av 4 uker med nettstøttet selvstudium.

Karmsund videregående skole
Maritime fag: Nautikk og Skipsteknisk drift.

Tilbudet er heltidstilbud.

Møllehagen skolesenter
Barsel- og barnepleie, sted- og nettbasert
Eldreomsorg, stedbasert 
Kreftomsorg og lindrende pleie, sted- og nettbasert
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, sted- og nettbasert
Rehabilitering, nettbasert
Sterilforsyningstekniker, sted- og nettbasert
Tverrfaglig miljøarbeider, sted- og nettbasert
Veiledning, nettbasert

Del denne artikkelen på: