Prøvenemnd og yrkesutvalg

Stolte nye fagarbeidere som har fått utdelt fag- og svennebrev

Prøvenemnda har ansvaret for sluttvurderingen av lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater og elever. Prøvenemnda fungerer også som yrkesutvalg. Dette innebærer å hjelpe fylkeskommunen i faglige spørsmål, samt oppgaver i forbindelse med godkjenning av nye lærebedrifter. Prøvenemnda blir oppnevnt for en fire års periode.

Her finner dere  vurderingskriterier for fag- og svenneprøver.

Forsikringsordning for prøvenemnder og yrkesutvalg i Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har personalforsikringer i KLP
Som medlem i prøvenemnd/yrkesutvalg er du dekket av Yrkesskadeforsikring og Tjenestereiseforsikring når du er på reise/oppdrag for fylkeskommunen etter nærmere bestemte regler

Yrkesskadeforsikring
Gir erstatning ved økonomisk tap som følge av en arbeidsulykke eller yrkessykdom som har oppstått når du utførte oppgaver som prøvenemnd/medlem av yrkesutvalg. Inkluderer oppdrag både på land og offshore.
Ulike typer erstatning gis etter bestemte regler i henhold til lov om yrkesskadeforsikring  

Tjenestereiseforsikring
Forsikringen omfatter reiseskader når du er på oppdrag for fylkeskommunen.
Gjelder også reiser offshore.

Kontakt oss hvis du lurer på noe.

Del denne artikkelen på:
Bilde av vakkert jærlandskap

Fra 01.01.2018 er det bare mulig å levere elektronisk reiseregning i Agresso for prøvenemnd og yrkesutvalg.

Les mer >
Bilde av en lærling som sveiser

Her finner du informasjon om arbeidsoppgaver for prøvenemnd og yrkesutvalg, samt skjema til bruk i arbeidet med fag-/svenne- og kompetanseprøver.

Les mer >
Kontaktperson