Praksiskandidat

Praksiskandidat

Personer som allerede har eller greier å skaffe seg lang yrkespraksis kan kvalifisere seg for oppmelding til fagprøve som praksiskandidat uten å være elev eller lærling. Praksiskandidater er selv ansvarlig for å finne prøvested. Husk å oppgi kontaktperson ved prøvestedet på oppmeldingsskjemaet.

Praksiskandidater skal være folkeregistrert i Rogaland på oppmeldingstidspunktet. Kandidater fra andre fylker må ta kontakt med hjemfylket sitt for nærmere informasjon. Vi gjør også oppmerksom på at fag- og svenneprøven skal gjennomføres på norsk.

Teorikrav

Alle praksiskandidater må avlegge en teorieksamen i faget, i noen få fag er det to eksamener som må avlegges. Se  her hvilke fag som krever mer enn en eksamen eller der det er krav om sertifikater. Eksamen må være bestått før oppmelding til fag- eller svenneprøve. Privatistkontoret er ansvarlig for teorieksamen i alle fag. Påmelding til eksamen skjer via www.privatistweb.no.

Praksiskrav

En praksiskandidat skal ha praksis i faget før oppmelding til fagprøve. Praksisen skal være 25 prosent lenger enn fastsatt opplæring i faget, vanligvis vil dette bety fem år praksis, men i noen fag kan det være lenger. Ser  her hvilke fag som krever lenger tid eller der det er spesielle krav til praksis. Arbeidsoppgavene i praksisen skal være innenfor de vesentligste delene av læreplanen i faget. Finn læreplanen på  Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Vi anbefaler at du går gjennom læreplanen for faget sammen med arbeidsgiver for å se om praksisen din er tilstrekkelig og allsidig i henhold til kompetansemålene i faget. Bruk gjerne skjemaet for arbeidspraksis under.  Alle karakterutskrifter og attester må være attestert.

Skjema arbeidsattest

Vi har laget et skjema som hjelpemiddel for å regne ut praksisen i måneder. Det er viktig å huske at dette skjemaet er ikke dokumentasjon for praksis, det er et hjelpemiddel for å veilede deg om du er klar til å melde deg til fag-/svenneprøve.

 Skjema Hjelpemiddel for utregning av praksis

Ved oppmelding til fagprøve vil praksisen bli vurdert etter retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet.

Praksis fra utlandet kan godkjennes, se  her. Normalt vil det kreves minst to år praksis i faget i Norge.

Skolegang blir godskrevet som fradrag etter gjeldende regler.

Rogaland fylkeskommune behandler bare oppmeldinger til fagprøve for dem som bor i Rogaland. Kandidater med folkeregistrert adresse andre steder må kontakte hjemfylket.

Prøveavgift
Før oppmelding til praktisk prøve, må prøveavgift være innbetalt til bankkontonummer: 8601 89 37834.

Merk innbetalingen: Prøveavgift og kandidatens navn.

Praksiskandidater må selv organisere prøvested. Prøveavgiften dekker ikke utgifter til prøvestedet, dette må eventuelt avtales med prøvestedet og betales av kandidaten.

Satser 2019:
For førstegangsprøve kr. 951
For andregangsprøve kr. 1905
(Ny fag-/svenneprøve etter ikke bestått prøve kan tidligst gjennomføres 6 måneder etter den forrige, jf.  § 3-55 i forskrift til opplæringslova))

Oppmelding til fag-/svenneprøve

For å melde deg opp til den praktiske prøven gjør følgende:
1. Fyll ut  oppmeldingskjemaet (pdf) Husk å føre på kontaktinformasjon til prøvestedet.
2. Legg ved kopi av karakterutskrift(er) fra skolegang som skal godskrives
3. Legg ved bekreftet kopier av attest(er) fra arbeidsgiver(e).
4. Legg ved kvittering på betalt prøveavgift.
5. Send inn alt samlet til:

Postadresse sør-fylket:
Rogaland fylkeskommune
Seksjon for fag- og yrkesopplæring
Pb. 130, 4001 Stavanger

eller

Postadresse nord-fylket:
Rogaland fylkeskommune
Seksjon for fag- og yrkesopplæring
Pb. 4084, 5506 Haugesund

 Les mer om praksiskandidatordningen på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside.

 Les mer om dokumentasjon av praksis for praksiskandidater på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Del denne artikkelen på:

Her finner du informasjon om de fagene som avviker fra kravet om 60 måneder praksis, der det er krav om mer enn en eksamen før fagprøven eller der det er spesielle krav til praksis og sertifikater.

Les mer >

Her er retningslinjer fra utdanningsdirektoratet om godkjenning av praksis. 

Les mer >
Vedlegg