Lærling

Å være lærling betyr at du får opplæring i et fag som leder fram til et bestemt yrke. Du er en fremtidig fagarbeider under utdanning

Når du er lærling kombinerer du teori og praksis. Du får opplæring av erfarne arbeidskollegaer og er tett på arbeidslivet. Normalmodellen for en yrkesfaglig utdannelse er to år i skole og to år i bedrift som lærling.

Du som lærling/lærekandidat skal være aktiv og engasjere deg i opplæringen. Det følger både plikter og rettigheter med et læreforhold.

Søknad og søknadsfrist

 Du søker via nettsiden vigo.no innen 1. mars.

Hvordan får jeg læreplass? Tips finner du her.

Mer om de enkelt utdanningsprogrammene finner du på  nettsiden vilbli.no

En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke i vigo. Derfor er det viktig at du er aktiv og sender inn jobbsøknader og tar kontakt med mulige lærebedrifter.

Lærlinger er ansatte i en bedrift, og det er bedriften som bestemmer om de ønsker å ansette en lærling. Godkjente lærebedrifter får tilsendt lister med kvalifiserte søkere.

Aktuelle lærebedrifter

Aktuelle lærebedrifter finner du på www.vilbli.no.

Følg direktelinken under for å komme direkte til oversikten. 

 Aktuelle lærebedrifter

Lærekontrakt

Når du har gjort en avtale om å bli lærling i en bedrift skriver dere under skjemaet for  avtale om læreplass,pdf. Avtalen gir grunnlag for oppretting av lærekontrakten. Den skal signeres av deg som lærling og din faglige- og ansvarlige leder. Det er et juridisk bindende dokument. Kontrakten må dere fylle ut i tre eksemplarer og sende samtlige inn til Rogaland fylkeskommune for godkjenning.

Er du lærling over 21 år er det 6 måneders prøvetid i bedriften. Hvis du mangler teori må den være bestått i løpet av læretiden for å kunne avlegge fag/-svenneprøve.

Arbeidsavtale

Lærlingen er ansatt i bedriften, og du som lærling må skrive under en arbeidsavtale med bedriften. Arbeidsavtalen regulerer arbeidstiden og lønn. Kopi av arbeidsavtalen skal legges ved lærekontraktene før godkjenning.