Yrkesfag_sveising_banner_image[1]

Lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger. Bedrifter som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli lærebedrift. Det er mulig å ha lærlinger i ulike fag samtidig.

Det er flere grunner til å bli lærebedrift:

  • Lærlingeordningen kan brukes til rekruttering av nye medarbeidere
  • Dere får mulighet til å forme lærlingen
  • Arbeidsforholdet avsluttes når læretiden er fullført
  • Dere gir ungdom mulighet til å fullføre en utdannelse og dermed en tryggere fremtid
  • Sikrer kvalifiserte fagarbeidere i eget yrke
  • Alle lærebedrifter får normalt tilskudd for å ta imot lærlinger
  • Lærlinger skal ha lønn, men denne er lavere enn for fagarbeidere
  • Lærlinger gir økt produksjon til bedriften

Hva vil det si å være lærebedrift?
Last ned vår brosjyre  her

Har dere lyst til å bli lærebedrift vil vi gjerne komme i kontakt med dere. Ring 51 51 67 50 (Stavanger), 51 92 25 00 (Haugesund) eller på e-post:  fagopplaering@rogfk.no