Kontakt fag- og yrkesopplæring

Telefon Stavanger:           
51 51 67 50

Telefon Haugesund:           
51 92 25 00

E-post: fagopplaering@rogfk.no

Postadresser:
Postboks 130       
4001 Stavanger

Postboks 4084      
5506 Haugesund

Besøksadresser: 
Arkitekt Eckhoffsgate 1      
4010 Stavanger

Karmsundgata 51     
5531 Haugesund

Del denne artikkelen på: