Instruktørkurs

Er du instruktør eller faglig leder for en lærling? Eller snart skal bli det? Da er dette kurset for deg. 

Målet med kurset er at du skal bli trygg i rollen din. Du vil få gode verktøy og tips til hvordan du kan følge opp, motivere og vurdere lærlingen din.

Instruktørkurset består av to moduler:

Modul 1: E-læringskurs

E-læringskurset inneholder følgende tema:

 • Forklaring av begreper og ansvarsområder
 • Intern opplæringsplan
 • Vurdering for læring
 • Halvårsvurdering
 • Lærlingens rettigheter og plikter
 • Lærebedriftens rettigheter og plikter
 • Gjennomføring av fag- eller svenneprøven
 • Innblikk i prøvenemndas arbeid
 • Heving av lærekontrakt
 • Vigobedrift
 • Rapportering

Varighet: 1-2 timer

Modul 2: Samling med praktisk arbeid

Denne dagen vil det være stor takhøyde hvor vi kan diskutere utfordringer og muligheter. Du får jobbe med praktiske oppgaver, dele erfaringer og bli kjent med andre i samme situasjon.  

I løpet av dagen vil vi blant annet jobbe med: 

 • Intern opplæringsplan
 • Mottak av nye lærlinger
 • Vurdering for læring (underveisvurdering)
 • Halvårsvurdering og dokumentasjon 
 • Motivasjon, kommunikasjon og læring
 • Hva forventes det av meg som instruktør eller faglig leder? 
 • Forberedelse til avsluttende prøve

Varighet: 1 dag

Er du interessert? 

Nye kurs settes opp ved behov. 

Kontaktperson