Returbeløp ved innlevering av drosjeløyve eller selskapsvognløyve

I følge yrkestransportforskriften § 12 avvikles ordningen med returbeløp 31. desember 2016.

Etter denne datoen blir det ikke utbetalt returbeløp ved innlevering av løyvedokument eller duplikatdokument.

Del denne artikkelen på: