Kolumbus

Kolumbus

Kolumbus arbeider for å gi folk i Rogaland et best mulig kollektivtilbud med buss og båt.

I Kolumbus jobber rundt 50 ansatte med å planlegge, administrere, markedsføre og informere om rutetilbudet, samt utvikle nye produkter som skal gjøre det attraktivt å reise kollektivt.

Selve transporten med buss og båt er det forskjellige operatørselskap som gjør på kontrakt for selskapet.

Inntil 1. januar 2015 var Kolumbus et fylkeskommunalt foretak, nå er det et aksjeselskap. I 2017 ble Kolumbus en mobilitetsleverandør. Det innebærer at Kolumbus fortsatt har ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. I tillegg skal selskapet, i byområdene på Nord-Jæren, jobbe for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt slik at folk skal komme seg fra A til Å uten bruk av egen bil.

Mer informasjon finner du på kolumbus.no

Telefon kundesenter: 51 92 52 00

Del denne artikkelen på:
Skoleskyss

Fylkeskommunen sørger for daglig skyss mellom bosted og opplæringssted for elever i den videregående skolen som har rett til dette.

Les mer >