Nærmiljøprosjektet

Nærmiljøprosjektets logo

Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftsmål. Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med kommunene Randaberg, Stavanger, og Tysvær deltatt i et nasjonalt utviklingsprosjekt (2015-2018) for å fremme gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.

Prosjektets hovedformål er å få til gode medvirkningsprosesser for bedre å komme i dialog med beboere, frivillige organisasjoner, næringslivsaktører, bydelspolitikere etc. Målet er at denne kunnskapen også skal benyttes i kommunale og regionale planprosesser. I den anledning har fylket og kommunene i Rogaland aktivt jobbet med å involvere innbyggere gjennom ulike medvirkningsmetoder for å innhente mer kvalitativ kunnskap om hvordan folk opplever sitt nærmiljø. Nærmiljøprosjektet ble offisielt avsluttet med en stor nasjonal konferanse i Stavanger i november 2018. Informasjon om konferansen og foredragene finnes til høyre i margen. Prosjektet evalueres av regionale høgskoler og universitet i hvert fylke. Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling(HLB) gjennomfører en følge-med-evaluering for prosjektet i Rogaland. Høgskolen i Volda er nasjonal evaluator og vil, i samarbeid med høgskoler og universitet, utvikle en Idébank hvor resultatene fra prosjektene vil bli tilgjengelig.

Vi i Rogaland vil implementere kunnskapen og erfaringene vi har tilegnet oss om gode nærmiljø og lokalsamfunn inn i arbeidet fylkeskommunen har ansvaret for. Både innen samfunnsutviklerrollen, planlegging, folkehelse, folkehelseundersøkelser, tverrfaglig jobbing og medvirkning.

 

Få mer informasjon om prosjektet ved å trykke på lenkene på høyre side.

Del denne artikkelen på: