Årsmelding 2018

 Årsmeldingen for ungdommens fylkesting 2018 ble vedtatt av ungdommens fylkesting 25. januar 2019 og Rogaland fylkesting 5. mars 2019.

Del denne artikkelen på: