Organisering

Fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har forhandlet fram en avtale om en mulig etablering av en ny Vestlandsregion. Forhandlingene ledet fram til en intensjonsplan (avtale) for etablering av en ny Vestlandsregion. Arbeidet med regionreformen er organisert slik i Rogaland fylkeskommune.

Det er gjennomført tre forhandlingsmøter mellom de tre fylkene. Den 18. og 19 august, 1. og 2. september og 14.og 15. september.. Det er de valgte forhandlingsutvalgene som forhandler på vegne av sine fylker. Forhandlingene ble avsluttet 14. og 15. september i Førde.  

Forhandlingsutvalget for Rogaland ble  utnevnt i fylkestinget i april

Mandat: Gjennomføre naboprater og eventuelle forhandlinger fram mot en intensjonsplan (avtale)

Dette er utvalget:

 • Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører
 • Marianne Chesak, fylkesvaraordfører
 • Janne Johnsen, gruppeleder Høyre
 • Trond Nerdal, fylkesrådmann
 • Ingeborg Tysse, tillitsvalgt Utdanningsforbundet

Styringsgruppe

I samme møte i fylkestinget ble det valgt en styringsgruppe. Forhandlingsutvalget rapporterer om arbeidet og forhandlingene til styringsgruppen,

Dette er styringsgruppen:

Medlemmene i fylkesutvalget (15 medlemmer), representant fra SV og tillitsvalgt.

 • Solveig Ege Tengesdal (KrF), 
 • Marianne Chesak (Ap),
 • Per Kåre Foss (KrF, 
 • Simon Næsse (Ap)
 • Inghild Vanglo,
 • Jarle Nilsen (AP) 
 • Arne Bergsvåg (Sp) 
 • Anja Berggård Endresen (V) 
 • Torfinn Ingeborgrud (MdG)
 • Janne Johnsen (H)
 • Elin Schanche, 
 • Aase Simonsen 
 • Ragnvald Nilsen (H) 
 • Anita Egeli (FrP) 
 • Pål Morten Borgli (FrP) 
 • Heidi Bjerga (SV) 
 • Ingeborg Tysse (tillitsvalgt) 

Sekretariat

Det er etablert et eget sekretariat som arbeider med og lager grunnlags- og kunnskapsdokumenter til de ulike teamene i intensjonsplanen. 
Sekretariatet er sammensatt av medarbeidere i de tre fylkesadministrasjonene. Fylkesrådmennene er også sterkt involvert. Sekretariatet leverer utdypende grunnlagsdokumenter etter «bestillinger» fra forhandlingsutvalgene. Disse leveres i forkant av hvert forhandlingsmøte.

Del denne artikkelen på: