Høring regionreformen

Fem alternativer for hvordan Rogaland bør se ut etter 2020 er nå sendt på høring. Fylkestinget vedtok 25. oktober at de ønsker innspill på om Rogaland skal slå seg sammen med andre fylker eller være en egen region. Blant alternativene er en sammenslåing av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til Vestlandsregionen. Alle innspillene i høringen er samlet her. 

Les mer om  høringen. Høringsfristen var 25. november.  

Alle svar og innspill publiseres i sin helhet. Siden ble sist oppdatert mandag 5. desember. 

Høringssvar fra kommuner

Høringssvar fra politiske parti

Høringssvar fra organisasjoner, råd, foreninger og andre

Høringssvar om regionreform fra privatpersoner

Høringssvar om regionreform og målform

Høringssvar og innspill om regionreform og målform fra privatpersoner

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson