Rogaland består som egen region

Rogaland består som egen region

Et enstemmig fylkesting stemte for å bevare Rogaland som egen region. Fylkestinget åpner likevel for en videre prosess med Hordaland. 

Et enstemmig fylkesting vedtok at Rogaland består som egen region inntil videre, og sier samtidig nei til etablering av en ny Vestlandsregion sammensatt av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Kravet om nye oppgaver står fast. Men fylkestinget åpner for en videre prosess med Hordaland, dersom det kommer nye oppgaver til det regionale nivået. 

Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti la fram et fellesforslag og partiene er positive til en etablering av en Vestlandsregion, og anbefalte at fylkestinget sa ja til intensjonsavtalen for etablering av en Vestlandsregion bestående av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 

Diskusjonen og debatten i fylkestinget handlet om hvilke oppgaver en ny region eventuelt får. Etter flere timers debatt samlet fylkestinget seg til et enstemmig vedtak. 

Dette er fylkestingets vedtak:

  1. Rogaland fylkesting vil at Rogaland består som egen region inntil videre. 
  2. Rogaland fylkesting vil etter stortingsbehandlingen og avklaringer om nye oppgaver av tilstrekkelig omfang og karakter se om det er grunnlag for å ha en videre prosess mot Hordaland.
  3. Rogaland fylkeskommune forutsetter at dagens oppgaver, som kollektivtransport, videregående opplæring, fagskole og tannhelse, beholdes.
  4. Fylkestinget vil sterkt understreke Rogaland fylke som udelelig i den nye regionstrukturen, enten fylket videreføres som i dag, utvides, eller i en løsning sammen med andre fylker.
  5. Den statlige inndelingen må følge den nye regionstrukturen.
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson