Fylkesrådmannens innstilling er at Rogaland består som egen region

Fylkesrådmannens innstilling knyttet til regionreformen og valg av framtidig struktur for Rogaland er nå klar. I saksframlegget foreslår fylkesrådmannen at Rogaland består som egen region inntil videre. 

Les hele  saksframlegget.  Blant alternativene i saken er en sammenslåing av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til Vestlandsregionen. 

Dette er fylkesrådmannens innstilling og forslag til vedtak i saken:

1. Med utgangspunkt i den uavklarte situasjonen knyttet til framtidige oppgaver for det regionale, folkevalgte nivået går Rogaland fylkeskommune inn for at Rogaland består som egen region inntil videre.

2. Dersom Stortinget skulle vedta en ny oppgaveportefølje for det regionale, folkevalgte nivået som imøtekommer fylkeskommunenes forventninger og premisser nedfelt i intensjonsplanen for Vestlandsregionen, vil Rogaland fylkeskommune vurdere sin posisjon i en framtidig regionstruktur på nytt.

Saken behandles i fylkesutvalget 6. desember. Saken om regionreformen, hvor sammenslåing til Vestlandsregionen er et av alternativene, behandles endelig i fylkestinget 13. og 14. desember.  

Del denne artikkelen på: