Aktuelle dokumenter og rapporter for en Vestlandsregion

Det er forhandlet fram en intensjonsplan mellom fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Intensjonsplanen danner grunnlaget for sammenslåing av de tre fylkene og etablering av en ny Vestlandsregion. I dette arbeidet er det laget en rekke analyser, rapporter og notater som danner kunnskapsbasen for intensjonsplanen. Alle dokumentene er samlet her.  

Vestlandsregionen

Forhandlingsutvalgene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ble i september enige om en intensjonsplan for en ny Vestlandsregion. Avtalen ble signert av fylkesordførerne i Rogaland. Hordaland og Sogn og Fjordane 15. september. Nå er det opp til fylkestingene i de tre fylkene å godkjenne planen.

Under finner du alle dokumentene som er presentert for forhandlingsutvalgene.

Første forhandlingsmøte mellom Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane

Kunnskapsdokumenter til første møte mellom forhandlingsutvalgene i Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane. Møtet ble holdt på Solstrand hotell i Hordaland 18. og 19. august.

Andre forhandlingsmøte mellom Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane

Kunnskapsdokumenter til andre møte mellom forhandlingsutvalgene i Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane. Møtet ble holdt på Sola Strand hotell i Rogaland 1. og 2. september.

Tredje forhandlingsmøte mellom Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane

Kunnskapsdokumenter til tredje møtet mellom forhandlingsutvalgene i Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane. Møtet ble holdt på Sunnfjord hotell i Sogn og Fjordane 14. og 15. september.

Vestlandsutgreiinga 

 Regionreforma på Vestlandet - utgreiing for etablering av Vestlandsregionen.
Dette er den endelige versjonene av Vestlandsutgreiinga og bygger på materialet som tidligere er lagt fram og presentert for forhandlingsutvalgene i arbeidet med intensjonsplanen. 

Den endelige intensjonsplanen

  Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Intensjonsplanen ble signert av de tre fylkesordførerne i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 15. september 2016. 

Les mer om andre alternativer for en ny regionsammensetning. 

Del denne artikkelen på: