Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda skal i føre tilsyn med opplæringen i bedrifter i Rogaland.

Yrkesopplæringsnemnda har også et utviklingsansvar, og skal ta initiativ til å fremme fagopplæring i arbeidslivet.

Yrkesopplæringsnemnda skal være rådgiver for fylkets myndigheter når det gjelder opplæring i fag under opplæringsloven. Dette gjelder opplæring i bedrift eller i skole. Nemnda har også en viktig oppgave med å informere skoleelever om de muligheter som ligger i en fagutdanning.

Yrkesopplæringsnemnda er satt sammen av politikere og representanter fra arbeidslivet.

I påvente av avklaringer knyttet til fremtidig representasjon / sammensetning av yrkesopplæringsnemnda, forlenges funksjonstiden for medlemmene fra organisasjonene pr. 21. oktober 2019, til 31. desember 2019.

Følgende folkevalgte medlemmer velges for perioden 2019-2023:

Folkevalgte medlemmer:                                          

Tom Kalsås (Ap)                                        

Bjørn Sæstad (H)           

Solveig Ege Tengesdal (KrF)                                           

Medlemmer fra organisasjonene:

Arbeidsgiverrepresentanter:

Tone Grindland , NHO                                             

Reidar Westre, NHO                                    

Arbeidstakerrepresentanter:

Eirin Kristin Sund, LO                            

Ingve Vidar Lone, LO                                 

Lærlingerepresentant:

LO sin ungdomssekretær i Rogaland - Kim Stian Tjelta Ellingsen

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson