Vestlandsrådet

Fylkeskommunene på Vestlandet har tradisjoner for et tett og godt samarbeid på mange felt. Fylkestingene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vedtok i 2001 å utrede grunnlaget for et enda nærmere samarbeid. Høsten 2002 ble Møre og Romsdal med.

Vestlandsrådet ble konstituert 8. januar 2003

Fylkestingene på Vestlandet fant det formålstjenlig å etablere et formelt samarbeidsråd, et Vestlandsråd.

De fire fylkeskommunene på Vestlandet skal gjennom Vestlandsrådet:

 • Styrke landsdelen, både nasjonalt og internasjonalt
 • Koordinere den politiske innsatsen til beste for landsdelen innenfor definerte satsningsområder, og utvikle effektive tjenester på tvers av fylkesgrensene.
 • Fremme andre politiske saker av felles interesse
 • Aktivt påkreve rammevilkår for landsdelen og medlemsfylkene
 • Skape samhandlingsarenaer på Vestlandet
 • Ta initiativ til samarbeidsprosjekter på tvers av fylkesgrensene

Et slikt utviklingsorientert, faglig og politisk samarbeid skal styrke Vestlandsregionen både nasjonalt og internasjonalt.

Du finner mer informasjon om arbeidet på Vestlandsrådets egne nettsider.

Fire satsingsområder:

 • Næringsutvikling, innovasjon og rammevilkår
 • Samferdsel
 • Kultur
 • Internasjonalt arbeid
 • Nordsjøsamarbeidet

20 medlemmer

Vestlandsrådet består av 20 personer, 5 fra hvert fylke. Representantene er valgt av og blant fylkestinget sine medlemmer. Ledelsen av Vestlandsrådet skal gå på omgang med intervall på ett år.

Representanter fra RFK 2019-2023

For perioden 01.11.19-31.10.23 oppnevnes:

Medlem: Solveig Ege Tengesdal (KrF)

Medlem: Marianne Chesak (Ap)

Medlem: Arne Bergsvåg (Sp)

 

Medlem: Ole Ueland (H)

Medlem: Margrete Dysjaland (Frp)

 

For perioden 01.01.20-31.10.23 oppnevnes:

Medlem: Alexander Rügert-Raustein (MDG)

Del denne artikkelen på: