Regional- og kulturutvalget

Regional- og kulturutvalget behandler saker innen følgende områder:

  • Fylkesdelplaner
  • Energi
  • Miljøvern
  • Regionale utviklingsfond
  • Samarbeid nasjonalt og internasjonalt
  • Kultur
  • Næringsutvikling
  • Idrett

Regional- og kulturutvalget består i perioden 2019 - 2023 av følgende medlemmer:

                                   

Inghild Vanglo (Ap)                                                

Kjartan Øvstedal (Ap)                                            

Asle Rafdal (Ap)                                                     

 

Lisbeth Vikse (H)                                                    

Terje Hetland (H)                                                   

Lasse Fredheim (H)       

             

Margrete Dysjaland (FrP)                                     

Leif Arne Moi Nilsen (FrP)                                    

                                     

Sandra Christin Skarholm (Sp)                            

Sigmund Slettebø (Sp)                                          

 

Bjørg Tysdal Moe (KrF)     

Ove Evertsen (FNB)                                           

 

Susanne Heart (MDG)                                           

 

Monika Kvilhaugsvik (SV)                                     

                                  

Unni Fuglestad (V)                                                 

 

Leder: Inghild Vanglo (Ap)

Nestleder: Susanne Heart (MDG)

 

 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson