Fylkesrådet for funksjonshemmede

Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland er et rådgivende organ for Rogaland fylkeskommune i saker som angår likestilling og tilrettelegging for funksjonshemmede.

Rådet skal bistå fylkeskommunen i saker hvor det er særlig påkrevet med kunnskap om funksjonshemmedes spesielle behov. Rådet skal bistå i tiltak for funksjonshemmede som en spesiell målgruppe, allmenne tiltak og tjenester som berører funksjonshemmede.

Folkevalgte representanter:

Inghild Vanglo (Ap)                  

Lisbeth von Erpecom Vikse (H)        

Solveig Ege Tengesdal (KrF)           

Representanter fra de funksjonshemmede organisasjoner

FFO

Torunn Haga, Norsk Revm.forbund      

Ulf Torkelsen    

Odd-Geir Helgeland                  

Atle Lunde, Norges Blindeforbund         

NHF / SAFO

Mette Meland Aske                                                             

Arne Olav Hope        

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson