Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er fylkeskommunens hovedutvalg i personal- og organisasjonssaker.

Utvalget er partsammensatt etter §25 i kommuneloven. Fylkestinget velger 5 medlemmer, og 2 medlemmer utpekes av de ansattes representanter.

De folkevalgte medlemmene av administrasjonsutvalget utgjør fylkeskommunens lønnsutvalg som har lønnsfastsettende myndighet.

Administrasjonsutvalget 2019 - 2023

                                                  

Ann Iren Amundsen (Ap)                                                                              

Ole Ueland (H)       

Pål Morten Borgli (FrP)                      

Arne Bergsvåg (Sp)                                                  

Solveig Ege Tengesdal (KrF)                                                     

 

Leder: Arne Bergsvåg (Sp)

Nestleder: Pål Morten Borgli (FrP)

 

Ansattes representanter:

Fagforbundet
Torhild Østhus
Torhild.Osthus@rogfk.no
Telefon: 918 56 565
vara:
Signe Sirevaag Thorsen
signe.sirevaag.thorsen@rogfk.no

Utdaningsforbundet
Ingeborg Lovise Tyse
ingeborglovise.tyse@utdanningsforbundet.no 
vara: 
Bjørn Brown
bjorn.brown@udf.no

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson