Bestilling av fylkeskommunal iPad

Folkevalgte i Rogaland fylkeskommune kan disponere en fylkeskommunal iPad.

Vennligst fyll ut følgende skjema hvis du ønsker å låne en fylkeskommunal iPad: 

Bestilling av fylkeskommunal iPad
Del denne artikkelen på: