politisk_banner

Politikk

Rogaland fylkeskommune er politisk styrt gjennom fylkestinget, som har 47 representanter. Fylkesordføreren leder møtene i fylkestinget og fylkesutvalget, og er fylkets øverste politiske leder.

Politiske møter og saker

 Her finner du politiske saksdokumenter og protokoller for fylkestinget og øvrige råd og utvalg (åpner nytt vindu).

 Saksdokumenter og protokoller fra før mai 2019 (åpner i nytt vindu).

Politisk møtekalender for 2020:
Utvalg 2020 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Fylkestinget     3 28   9-10       20   8-9
Fylkesutvalget 28 18 17 21 12 2     1/29   3/24  
Ungdommens fylkesting   8       6     19   14-15  
Ungdommens fylkesutvalg 29   19   19     21 16   10 3
Opplæringsutvalget   4 24   26       22   16-17  
Samferdselsutvalget   5 25   27     26 23   18  
Regional- og kulturutvalget   6 26   28     27 24   19  
Administrasjons-/lønnsutvalget   12   15       19   14   2
Fylkesrådet for funksjonshemmede   3 23   25     24 21   16  
Eldrerådet   4 24   26     25 22   17  
Yrkesopplæringsnemnda 30/31   19   20 18   20 17   12  
Kontroll- og kvalitetsutvalget   20   16 28       3 15 26  
Klagenemnda   6   2   18   27   22   3
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 30     26     11        22     3