Bergeland videregående skole

Bergeland videregående skole

Bergeland videregående skole ligger i Stavanger.

Rektor:

Eiliv Fougner Janssen

Kontakt:

Vaisenhusgt. 50, 4012 Stavanger og Tanke Svilandsgt. 73, 4007 Stavanger

Postboks 560 Sentrum, 4003 Stavanger

Telefon: 
Sentralbord Vaisenhusgata: 51 92 36 00
Sentralbord Tanke Svilandsgate: 51 92 36 50

E-post: bergeland-vgs@skole.rogfk.no

Nettsider:  bergeland.vgs.no

Om skolen:

Antall elever: Ca. 790

Antall ansatte: Ca. 155

Utdanningsprogram og -tilbud:

  • Studiespesialisering
  • Studiespesialisering med formgivingsfag
  • Helse- og oppvekstfag
  • Medier og kommunikasjon
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Fagskoleutdanning, helsefag
  • Tilpasset opplæring
Kart:
 
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson