Regionalplanavdelingen

Regionalplanavdelingen har ansvar for et mangfold av oppgaver.

Regionalplanavdelingen er:

  • Planmyndighet - ansvar for veiledning av kommunene og oppfølging av kommunens planer. Også ansvarlige for regionale planer. Vannregionmyndighet ansvar for å koordinere arbeid med vannforvaltning og å lage forvaltningsplan
  • Del av friluftslivsforvaltningen med et generelt ansvar for å fremme allmennhetens friluftsinteresser
  • Viltorgan og del av fiskeforvaltningen med ansvar for bestandsforvaltning og veiledning til kommunene
  • Regional utviklingsaktør med ansvar for å fremme helhetlig og ønsket samfunnsutvikling i egen region
  • Vannforvaltningsmyndighet, med ansvar å koordinere arbeidet med en regionalplan for vannforvaltning i Rogaland 
    regionalplan

Alle disse oppgavene er lovpålagte oppgaver. I tillegg har regionalplanavdelingen ansvar for internasjonale prosjekter, kart, statistikk og analysearbeid, koordinering av RUP (regionalt utviklingsarbeid), tildeling av tilskuddsmidler og for tematisk oppfølging av egne planer.

Regionalplansjef: Christine Haver

Mer om regionalplan

Ansatte på regionalplanavdelingen