Opplæringsavdelingen

Arbeidsoppgaver:

  • Videregående opplæring ved 27 videregående skoler
  • Opplæring ved 2 skolesenter for barn, unge og voksne i sosiale og medisinske institusjoner
  • Fag- og yrkesopplæring i bedrift for lærlinger og lærekandidater
  • Videregående opplæring for voksne, inklusive vurdering av realkompetanse og praksis for voksne
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Mål for avdelingen:

  • Å ha et opplæringstilbud av høy kvalitet tilpasset alle mellom 16 og 21 år
  • Å ha et opplæringstilbud i tråd med behov i regionen og etterspørsel fra næringslivet
  • Å være det ledende fylket i landet innen fagopplæring 
  • Å ha et relevant videregående opplæringstilbud for voksne i tråd med intensjonene i kompetansereformen
  • (Å være det ledende fylket i landet i underveisvurdering av elever ,lærlinger og lærekandidater)

Fylkesdirektør for opplæring: Joar Loland

Mer om opplæring

Kontaktperson