Næringsavdelingen

Næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling. Vi har følgende tre regionale planer å forholde oss til:

Hvert år utarbeider vi et felles handlingsprogram for de tre planene: 

Næringssjef: Elisabeth Faret

Mer informasjon.