Kulturavdelingen

Fylkestinget har gitt følgende overordnet målet for den fylkeskommunale kulturpolitikken.

"Rogaland fylkeskommune har som mål å føre en offensiv kulturpolitikk og utvikle kulturlivet på regionalt nivå både for profesjonelle, amatører og publikum generelt dette i nært samarbeid med kommuner, stat og frivillige organisasjoner, institusjoner og private aktører."

Kulturen skal være et sentralt punkt i regionalpolitikken. Den skal legge til rette for å skape like muligheter for kulturarbeid og kunstneriske opplevelser i de ulike regionene i fylket.

Kulturavdelingen er fylkeskommunens kulturorgan.
Den har oppgaven med saksbehandling og rådgivning på en rekke felt.
Fylkesbiblioteket er integrert i Kulturavdelingen.

Kulturavdelingen har ansvar for fylkeskommunens støtte til:

  • Kulturinstitusjoner: teater, orkester og museer 
  • Frivillige organisasjoner
  • Idrett- og friluftsliv

Kulturavdelingen har operativt ansvar for:

  • Den kulturelle skolesekken
  • Fylkesbiblioteket

 
Fylkeskommunen er sektormyndighet innenfor kulturminnevernet med saksbehandling lagt til kulturavdelingen.

Mer om kultur og idrett

Mer om kulturarv

Kultursjef: Rune Thele, Rune.Thele@rogfk.no

Ansatte i Kulturavdelingen

Kontaktperson