Administrasjon/staber

Målsettingen er å levere gode og effektive administrative tjenester. Vi har derfor kontinuerlig fokus på service, kvalitet og kompetanse.

  • Bygg- og eiendomsavdelingen
  • Økonomiavdelingen
  • IKT- og arkivavdelingen
  • Personal- og organisasjonsavdelingen
  • Utvalgssekretariatet
  • Kommunikasjonsavdelingen
  • Fylkesadvokaten