Aksjeselskaper

Her er oversikten over alle ordinære aksjeselskap der fylkeskommunen har eierandeler. Størrelsen på eierandeler står i parantes etter navnet på selskapet. Ved å klikke på lenken, finner du lenke til selskapets egne nettsteder og lenke til oppføring i Brønnøysundregisteret. 

Del denne artikkelen på: