Dette skjer i veke 40

Rogaland fylkeskommune logo

Denne veka skal fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal mellom anna lede møtet i fylkesutvalet, delta på styringsgruppemøte i Bymiljøpakken og heie på dei spreke løparane under Ryfastløpet.

Fylkesordføraren sin kalender

Måndag 30. september
Interne møte
Kl 12.30  Eigarmøte Kolumbus, Kolumbus

Tysdag 1. oktober
Kl 07.30  Frukost i Ryfasttunnelen
Kl 11.30  Fylkesutvalsmøte, fylkeshuset

Onsdag 2. oktober
Kl 12.00  Styringsgruppemøte Bymiljøpakken, FU-salen 

Torsdag 3. oktober
Kl 10.00  Haugalandspakken, Haugesund
Kl 13.00  Sykkelbyen Karmøy/Haugesund, Haugesund
Kl 14.30  Dialogmøte Haugalandet, Haugesund 

Fredag 4. oktober
Kl 10.00  TV-aksjonsmøte, Sola Quality Airport
Kl 13.00  Styringsgruppemøte Ruteutviklingsforum, fylkeshuset 

Laurdag 5. oktober
Heie på løparane under  Ryfastløpet

Politiske møter

Tysdag 1. oktober
Kl 11.30   Fylkesutvalsmøte, fylkeshuset FU-salen

Torsdag 3. oktober
Kl 10.00   Kontroll- og kvalitetsutvalet, fylkeshuset E-202

Arrangementer

Tysdag 1. oktober
Kl 10.00   Erfaringsdeling frivillighetspolitikk, Gamle Slaktehuset, Strandgata 70, Haugesund

Del denne artikkelen på: