Instruktørkurs DH, RM, SS, NA

Instruktører har det daglige ansvaret for lærlingene og vil være deres viktigste støttespiller i bedriften. Sammen med faglig leder skal instruktøren sørge for å gi god opplæring og oppfølging. Det er derfor viktig at alle instruktører og faglig ledere er trygge i rollen sin.

Rogaland fylkeskommune tilbyr kurs for alle instruktører og faglig ledere. Kurset består av to moduler:

Modul 1: E-læringskurs

Alle deltakerne får tilsendt e-læringskurs på epost. Det tar ca. 1 time å gjennomføre og inneholder følgende tema:

 • Forklaring av begreper og ansvarsområder
 • Intern opplæringsplan
 • Vurdering for læring
 • Halvårsvurdering
 • Lærlingens rettigheter og plikter
 • Lærebedriftens rettigheter og plikter
 • Gjennomføring av fag- eller svenneprøven
 • Innblikk i prøvenemndas arbeid
 • Heving av lærekontrakt
 • Vigobedrift
 • Rapportering

Modul 2: Samling med praktisk arbeid

Målet med kurset er å gi gode verktøy for å kunne følge opp, vurdere og motivere lærlinger. Vi har fokus på praktisk arbeid og deling av erfaringer. I løpet av kurset vil vi blant annet jobbe med:

 • Intern opplæringsplan
 • Mottak av nye lærlinger
 • Vurdering for læring (underveisvurdering)
 • Halvårsvurdering
 • Instruktørrollen
 • Fag-/svenneprøve

Tid og sted: 

Dato: 23.05.2019
Tid: 08.30 til 15.30
Sted:  Park Inn by Radisson Haugesund Airport Hotel
Målgruppe: Instruktører og faglig ledere i utdanningsprogrammene Design og håndverk, Restaurant- og matfag, Salg og service og Naturbruk. 

Er du interessert?

Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet under (kurset er gratis). Det er begrenset antall plasser. 

Påmeldingsfristen er utløpt