• Forside
  • Aktuelt
  • Integrering og Interreg diskutert på nettverkssamling i Sandnes

Integrering og Interreg diskutert på nettverkssamling i Sandnes

Integrering og Interreg diskutert på nettverkssamling i Sandnes

Mandag og tirsdag forrige uke samlet fylkeskommunenes internasjonale koordinatorer seg i Sandnes til nettverksmøte. I tillegg til fylkeskommunene, deltok også Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Norges delegasjon i Brussel, Vest-Norges Brusselkontor og Kommunenes Sentralforbund på møtet.

Møtet startet med en gjennomgang av de nye oppgavene innen integrering som fylkeskommunene får ansvar for neste år. Det var kst. direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Halwan Ibrahim som orienterte og svarte på spørsmål fra deltakerne. Hans innledning ble fulgt opp med en presentasjon av prosjektet FIER (Fast-track Integration in European Regions) prosjektet for personbasert i stedet for systembasert kvalifisering for arbeidslivet av migranter og asylsøkere. Det var prosjektlederen Theres Ydrén fra Västra Götalandregionen i Sverige som fortalte om dette spennende prosjektet.

Deretter orienterte Gerd Slinning og Jan Edøy fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at Norge vil delta i den nye generasjonen Interregprogrammer 2021-27. Evalueringer og erfaringer har vist at prosjekter finansiert av Interregprogrammene har vært et sentralt verktøy for løse felles lokale og regionale utfordringer på tvers av landegrenser. Det er ennå ikke avklart hvilke Interregprogrammer Norge kan/vil delta i, men departementet planlegger et eget møte med fylkeskommunene om dette seinere i høst.

Nettverksmøtet diskuterte også hvordan det internasjonale arbeidet blir organisert i de nye fylkeskommunene og det viste seg å være nesten like mange ulike modeller som det blir fylkeskommuner fra 2020.

Del denne artikkelen på: